BITI MOJSTRSKI

KNJIGA

 

 

Knjiga vsebuje 130 strani, opremljenih z več kot 80 fotografijami.
Vse fotografije, ki prikazujejo akcijo, metodične postopke, ponazoritve, tehnične podrobnosti in analize, sta posnela Aleš Fevžer in Črt Slavec.
Knjiga je izšla v nakladi 2000 izvodov/ Dimenzija: 236 x 175 x 11/ Italijanska vezava

Natisnjeno v Sloveniji, EU
 

Samozaložba 

CIP - Kataložni zapis o publikaciji. Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
796.926(035)
MUROVEC, Sandi Na kanto! : UPS - Učenje s podaljševanjem smuči / Sandi Murovec ; [fotografija Aleš Fevžer]. - Kranj : samozal., 2006
ISBN 961-245-052-8 224655872


cena: 28,50 EUR

 

OPIS

Knjiga BITI MOJSTRSKI

 

Po knjigi in filmu Na kanto! (2013) ter filmu 7 do uspeha (2016) je tokrat pred vami nadaljevanje trilogije in hkrati zadnji del z naslovom Biti mojstrski!. Na nek način je bil napovedan že v zadnjem poglavju prve knjige. Praksa je še enkrat potrdila dejstvo, da prave vsebine dozorevajo dlje časa, toliko bolj, kadar so osnovane na dokazano vrhunskih izvedbah ali celo njihovih uspešnih potrditvah na najvišjem možnem nivoju.

 

 

Knjiga Biti mojstrski! je zato nekoliko drugačna knjiga o smučanju. Ne ker bi razkrivala zmagovalno recepturo, temveč in predvsem zato, ker skuša predstaviti drugačen pogled na tisto, kar razvoj sodobnega alpskega smučanja prinaša vsak dan. Povedano z drugimi besedami – smučanje se razvija brez prestanka, na vsakem koraku in vsakič na nekoliko drugačen način. Pri tem ni nikakršnih izjem, ne v tekmovalnem ne v rekreativnem pogledu!

Knjiga predstavlja številne probleme in rešitve pri treningu sodobne smučarske tehnike in smučanja nasploh. O svojem prefinjenem dojemanju tehnike

in njenih podrobnosti, ki očem povprečnega opazovalca največkrat ostanejo skrite, v enem od poglavij spregovori tudi Tina Maze – naša najuspešnejša tekmovalka vseh časov in smučarka, s katero je avtor v casu njene samostojne poti sodeloval kot osebni demonstrator. Vse njene izjave so citati, povzeti iz filma 7 do uspeha (angl. 7 to Heaven), v katerem skupaj analizirata najpomembnejše »skrivnosti« izpeljave vrhunskih zavojev.

 

V športu ni nič absolutnega, kar v enaki meri velja tako za smučanje kot za trditve, ki so pred vami. Prepričani smo, da bo knjiga dobrodošla pomoč

mnogim športnikom, smučarskim navdušencem, učiteljem in trenerjem smučanja, tekmovalcem morda bližnjica do boljšega razumevanja in nadgradnje njim lastne tehnike.  

In še presenečenje!

Ker so osnove športnega treniranja enake, ne glede na športno zvrst, boste v enem od poglavij srečali najboljšo slovensko plavalko Saro Isakovic. Ne le da je kot nosilka srebrne olimpijske medalje dokazano vrhunska športnica, Sara je na ameriški univerzi Berkeley tudi uspešno diplomirala iz psihologije športa. V poglavju Strahovi in pričakovanja bo z vami delila svoje izjemne izkušnje.

 

Za širšo uporabnost knjige je celotna vsebina zasnovana kot nekakšen preplet različnih poglavij, med katerimi posebej izstopajo tri:


- Sodobni smučarski aksiomi,

- Sistem UPS: direktna pot učenja sodobne smučarske tehnike in

- Učenje tekmovalne tehnike mlajših kategorij.

  


Contains 130 pages with more than 80 Color photos.
First edition, October 2019; 2000 copies / Dimension: 236 x 175 x 11 / Italian format
 

price: 28,50 EUR

  

SHORT DESCRIPTION

 

BEING A SKIMASTER...

 

Amazing feedback by clients - from beginners to the experts, from professional trainers to the world cup racers. You can read some of their Comments. 

  


 

 

Ogled knjige

Knjiga vsebuje 130 strani, opremljenih z več kot 80 fotografijami.
Vse fotografije, ki prikazujejo akcijo, metodične postopke, ponazoritve, tehnične podrobnosti in analize, sta posnela Aleš Fevžer in Črt Slavec.
Posneto na Krvavcu in ledeniku Molltal (AUT).

Smučarji: Sandi MUROVEC, Tina MAZE, Lori MUROVEC