Na kanto ...

KNJIGA

Knjiga vsebuje 112 strani, opremljenih z več kot 160 fotografijami. Vse fotografije, ki prikazujejo akcijo in metodične postopke sistema UPS, je posnel Aleš Fevžer / posneto na Krvavcu (SLO).
Knjiga je izšla v nakladi 2000 izvodov / Dimenzija: 236 x 167 x 11 / Italijanska vezava / Št. strani: 112 / 

Natisnjeno v Sloveniji, EU
 

Samozaložba 

CIP - Kataložni zapis o publikaciji. Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
796.926(035)
MUROVEC, Sandi Na kanto! : UPS - Učenje s podaljševanjem smuči / Sandi Murovec ; [fotografija Aleš Fevžer]. - Kranj : samozal., 2006
ISBN 961-245-052-8 224655872


cena: 20,80 EUR

 

OPIS

Knjiga NA KANTO! govori o sistemu UPS (Učenje s podaljševanjem smuči), ki predstavlja nov, drugačen pristop pri učenju sodobne tehnike alpskega smučanja, pristop, ki se s hitrimi koraki odmika od tradicionalnega načina učenja, postavlja v ospredje nove kvalitete, nove komponente učenja z igro in nov način razmišljanja. Ker je sistem UPS v tem trenutku edinstven v svetu metodike učenja - je še posebej zanimiv.
Navdušujejo predvsem odzivi s terenov (domačih in mednarodnih), kjer so sistem že preizkusili - tako med začetniki, rekreativci, vrhunskimi smučarji kot tekmovalci. Nekateri od njih spregovorijo tudi v knjigi:

 

Iztok BELEHAR, prof. ŠV, ki je prispeval nekatere popravke in dopolnila / professor of Sports,
Tilen TRDAN, nekdanji član SLO reprezentance / Demo and ex-National SLO Ski team member,
Rene MLEKUŽ, bivši tekmovalec SLO reprezentance / ex-National SLO Ski team member,
Nika FLEISS, tekmovalka CRO reprezentance / CRO National Ski team member,
Pavel GRAŠIČ, trener z največ osvojenimi medaljami s slovenskimi tekmovalci / World Cup trainer,
Matija KOREN, vodja smučarske šole v Kranjski Gori / Ski school director,

Tone VOGRINEC, nekdanji direktor SLO ski poola / ex - SLO SKI POOL Director.

 


Contains 112 pages with more than 160 Color photos.
First edition, February 2006; 2000 copies / Dimension: 236 x 167 x 11 / Italian format / Pages: 112 / Printed in EU
 

price: 20,80 EUR

  

SHORT DESCRIPTION

THE EDGE! It talks about the UPS System - a new approach, an approach which is rapidly moving away from traditional learning and which stresses new qualities, above all new way of thinking. Learning to ski no longer rigidly and strictly follows the curriculum, learning is skiing itself! UPS System is a very unique Concept and for this reason also very "hot" at this moment. 

 

Amazing feedback by clients - from beginners to the experts, from professional trainers to the world cup racers. You can read some of their Comments. 

  


 

 

Sistem UPS zasleduje naslednje poglavitne cilje:

  • Populariziranje učenja alpskega smučanja, varnega smučanja in smučanja nasploh.
  • Zvišanje stopnje varnosti smučanja z učenjem obvladovanja prave smučarske tehnike.
  • Oblikovanje atraktivnega in univerzalnega sistema poučevanja nove generacije kot izhodišča vsem novim pojavnim oblikam smučanja.

  

Ogled knjige

Knjiga vsebuje 112 strani, opremljenih z več kot 160 fotografijami.
Vse fotografije, ki prikazujejo akcijo in metodične postopke sistema UPS, je posnel Aleš Fevžer.
Posneto na Krvavcu / smučarja: Sandi MUROVEC in Tilen TRDAN.