UPS Snowsports Concept & App

UPS Concept & smart phone Application

 


APLIKACIJA THE EDGE / OFFICIAL TEASER FOR iOS "THE EDGE!" APPLICATION


 

Oglejte si uradni napovednik nove spletne aplikacije "THE EDGE!"

Check the teaser on http://youtu.be/E3IvNtj75dE

ATTENTION!

Aplikacijo THE EDGE si lahko naložite na svoj iPhone (ali iPad) preko spletnega portala App Store. Priporočamo!

You can get THE EDGE application on: 

 

- App Store and download it to your iPhone or iPad 

- Google play and download it to your Android phone

 

cena/ price: 9,99 USD

 


FILM THE EDGE / OFFICIAL TEASER FOR "THE EDGE!" MOVIE


 

Oglejte si uradni napovednik  filma "THE EDGE!"/

Check the teaser on http://www.youtube.com/watch?v=Zp9gpI34Phk&feature=youtu.be 

ATTENTION!

Film si lahko naročite preko tega spletnega portala - glej BOOKING/ NAROČILA ARTIKLOV 

You can get the DVD by the post - place your order and address on BOOKING/ NAROČILA ARTIKLOV

 

cena/ price: 13,99 EUR

    


 

»Sodobno kombiniranje t. i. zarezne in vrtilne tehnike zahteva nove poti učenja, hitrejše, neposrednejše, učinkovitejše sisteme, ki bodo prepričali več ljubiteljev belega športa in jim omogočili izkoriščanje tistih prednosti, ki jih nove smuči nudijo. S tem namenom so bile ustvarjene!!!«

 

Sistem smo poimenovali UPS ali z besedami - Učenje s podaljševanjem smuči. Preprosto! Vse se pričenja na smučeh dolžine 90 cm, nadaljuje na dolžini 125 cm, konča na smučeh, ki so v lasti smučarja – na vaših smučeh torej. Zakaj, boste vprašali?

 

Nič revolucionarnega. Po mnogih letih smučanja smo si pač morali priznati, da konvecionalne poti učenja več ne uspejo ustrezno zadovoljiti aktualnih potreb, želja in pričakovanj terena. Postale so preveč dolgovezne in - kar je bolj pomembno - niso osnovane na prednostih, ki jih daje sodobna oprema.

 

Temu vsled se že dalj časa postavlja vprašanje, ali si še kdo razen otrok, ki so samosvoja ciljna skupina, in začetnikov, ki druge izbire nimajo, sploh želi učenja smučanja na zastarel oz. tradicionalen način?

 Gotovo vas zanima, kako vse skupaj izgleda na terenu, v praksi. Preprosto, možno je izbirati med dvema sistemoma:

  • Prvi, glavni in osnovni je UPS CONCEPT oz. Učenje s podaljševanjem smuči, ki v svojem procesu uporablja postopno daljše smuči, najprej dolžine 90 cm, nato dolžine 125 cm in ob koncu dolžine smuči, ki so v lasti učenca.
  • Drugi je imenovan UČENJE ZA EN DAN (osnovo predstavlja UPS Concept), ki od samega začetka uporablja končno dolžino smuči, smuči učenca torej, a s potrebnimi logičnimi modifikacijami. 

 

Kljub temu, da sistem UPS predstavlja osnovo obema, je napredek z uporabo prvega lažji, neprimerno hitrejši in atraktivnejši. Ker v svojem procesu uporablja krajše smuči, je hkrati najprimernejša osnova za nove pojavne oblike smučanja in za vse, kar se dogaja oz. se bo v prihodnje dogajalo v snežnih parkih.

 

 

Contemporary combination of the so called carving and rotational technique requires new ways of teaching, faster, more direct and more effective systems that would persuade more white-track enthusiasts and enable them to make use of the advantages that the new skis offer. That’s what they were made for!!!

 

 

La combinazione moderna delle tecniche in conduzione ed in rotazione richiede nuovi metodi di insegnamento, più veloci, più diretti, più efficaci e, soprattutto, che richiamino sempre più appassionati, permettendo di sfruttare quei vantaggi che i nuovi sci offrono. Sono stati costruiti per questo!!!

 

 

Современная комбинация карвинговой и вращательной техник требует новых способов и систем обучения, более быстрых, прямых и эффективных, таких, которые позволят ещё большему количеству любителей горнолыжного спорта использовать преимущества новых лыж. В конце концов, именно для этого они и были сделаны!!!