UPS SISTEM


»Sodobno kombiniranje t. i. zarezne in vrtilne tehnike zahteva nove poti učenja, hitrejše, neposrednejše, učinkovitejše sisteme, ki bodo prepričali več ljubiteljev belega športa in jim omogočili izkoriščanje tistih prednosti, ki jih nove smuči nudijo. S tem namenom so bile ustvarjene!!!«


Sistem smo poimenovali UPS ali z besedami - Učenje s podaljševanjem smuči. Preprosto! Vse se pričenja na smučeh dolžine 90 cm, nadaljuje na dolžini 125 cm, konča na smučeh, ki so v lasti smučarja – na vaših smučeh torej. Zakaj, boste vprašali.

Nič revolucionarnega. Po mnogih letih smučanja smo si pač morali priznati, da konvecionalne poti učenja niso več sposobne zadovoljevati aktualnih potreb, želja in pričakovanj s terena. Postale so dolgočasne in - kar je še huje - zakrnele(!).

Zakrnele do take mere, da se je samo po sebi zastavilo vprašanje, ali si še kdo razen otrok, ki so samosvoja ciljna skupina, in začetnikov, ki druge izbire nimajo, sploh želi učenja smučanja na zastarel oz. tradicionalen način. Modernega smučanja namreč. Odgovor se je ponujal sam: »Na tak način nihče več!«

Klasična, zdaj že »stara« šola smučanja je preobsežna, učenje traja odločno predolgo, cilji so prevečkrat nedosegljivi. Dejstva, ki jih ni mogoče spregledati! 


Še bolj kot našteto je pomembno spoznanje, da novodobna oprema (metuljasta smučka) ponuja drugačno, lažje in bolj kakovostno smučanje. Če sem neposrednejši, nadaljevati po starem in z glavo v pesku bi bila norost.


UPS SYSTEM

 

I have named the system UPS system, or The system of gradually lengthening skis. As simple as that. It all begins on skis 90 cm long, moving onto skis 120 cm long, and ending with the ski length of the skis you are using. Why? 

After almost 20 years of teaching and skiing with long skis, I have accepted the fact that classic alpine skiing, or better to say teaching it, is a hindrance. Hindered to the level when it becomes questionable who (except children who represent a special case in this context) wants to learn how to ski at all?

 

An obvious warning came with snowboarding, followed by the entire alpine skis industry, having made a straight “salto mortale”. The youth more and more decided for snowboarding rather than classic alpine skiing. The growth rate has in the past few years been moderate though since we have dropped some relentless elements of ski school and started promoting the carving technique. However, further development continuously required moderations, new answers and better solutions, which we have simply neglected.

 

Classic ski school (now already “old” ski school) is too extensive, and the learning process takes way too long. The new skis namely offer a different way of skiing, a combination of the so-called carving and rotational technique; therefore, we need new ways of learning. A faster, direct, and efficient system to persuade more ski lovers, a system that will enable them to take advantages the new ski offers. That’s what the skis have been constructed for.


 

Gotovo vas zanima, kako vse skupaj izgleda na terenu, v praksi. Preprosto, možno je izbirati med dvema sistemoma:


- Prvi, glavni in osnovni je SISTEM UPS – Učenje s podaljševanjem smuči, ki v svojem procesu uporablja postopno daljše smuči, najprej dolžine 90 cm, nato dolžine 125 cm in ob koncu dolžine smuči, ki so v lasti učenca.

- Drugi je SISTEM učenja z direktnim pristopom - Učenje za en dan, ki od samega začetka uporablja končno dolžino smuči, smuči učenca torej, in je osnovan na sistemu UPS s potrebnimi logičnimi modifikacijami.


Kljub temu, da sistem UPS predstavlja osnovo obema, je napredek z uporabo prvega lažji, neprimerno hitrejši in atraktivnejši. Ker v svojem procesu uporablja krajše smuči, je hkrati najprimernejša osnova za nove pojavne oblike smučanja in za vse, kar se dogaja oz. se bo v prihodnje dogajalo v snežnih parkih.